Mini symposium do. 12 mei

Uw opgebouwde vermogen veilig stellen

met Harold Huiskes | Huiskes Notariaat

Eigen vermogen veilig stellen

Onze samenleving wordt steeds complexer. Hoewel bij veel mensen de gedachte zal leven dat de overheid zich steeds meer terugtrekt als het gaat om de bescherming van haar burgers, lijkt de regelgeving steeds ingewikkelder.

Om de kosten van onze zorgstaat te beteugelen, worden regels geschapen die erg ingrijpend zijn in onze persoonlijke omstandigheden. Begrippen als solidariteit en recht op zelfbeschikking, vechten om voorrang. Kortom: er heerst een gevoel van ontevre- denheid bij de burgers en men heeft zorgen omtrent het in al die jaren opgebouwde vermogen.

Ik wil u graag bijpraten over die ontwikkelingen en met name over de mogelijkheden en onmogelijkheden om het eigen vermogen veilig te stellen. Hoewel veel vroegere “truckjes” inmiddels zijn uitgehold, zijn er toch ook nog een aantal relatief simpele oplossingen.

Ook het spanningsveld tussen ethiek en recht – met name als het gaat om de handelingsbekwaamheid bij verlies van verstandelijk vermogen – zal daarbij aan de orde komen.