Mini symposium do. 13 december 2018

Privacywet 2018; ben jij er al klaar mee?

met Karin van der Maar | adviseur privacy en AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Iedereen weet het inmiddels, vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Ook als ZZP’er of kleine (zorg)organisatie moet je aan de slag met de aangescherpte Europese regels.
Karin van der Maar geeft tijdens dit symposium een duidelijke uitleg over de basis van de AVG en laat je ervaren dat het een kwestie is van logisch nadenken en “gewoon beginnen” met de verplichtingen.

Oud en nieuw
Veel van de regels die in de AVG staan, stonden ook al in onze oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. En toch is wel veel veranderd. De rechten van mensen (zoals inzage en correctie) zijn uitgebreid, als je iemands gegevens gebruikt moet je diegene beter informeren en je moet uitgebreid vastleggen welke gegevens je gebruikt en waar voor. Daarnaast heeft heel Europa nu dezelfde bescherming van persoonsgegevens en moet je nog zorgvuldiger omgaan met een data-lek, als je persoonsgegevens verwerkt.

Boetes
Wat ook veranderd is: de boetes zijn een stuk hoger dan voorheen. Als je persoonsgegevens verwerkt en je houdt je vaker niet aan de regels, dan kan het boetebedrag hoog zijn. Krijg je snel zo’n boete? Nee, zeker niet. De AVG draait vooral om inzicht geven in wat je met gegevens doet en ermee rekening houden dat de persoon zelf “de eigenaar” van zijn gegevens is.