Mini symposium met natuurcoach Lia van Loo

8553-Symposium-Lia-van-Loo

Voor HR medewerkers, leidinggevenden en directies
Het team werkt niet samen, doelen worden niet gehaald.
Er is elke vergadering wel wat. Een team met allemaal nieuwe
mensen en nu?

De natuur is een krachtig middel voor teambuilding.
Bijvoorbeeld om samen de visie van je organisatie te vinden.
De samenwerking te verbeteren. Doelen te bereiken.