20 feb. 2014

Mini-symposium Lia van Loo
’t Lab, chemie tussen mensen

minisympoium-samenwerken

“Zorgeloos samenwerken”.

Al vanaf haar 16e werkt  Lia met groepen mensen.  Eerst als vrijwilliger binnen jeugdwerk en later als professional in jeugdhulpverlening, met asielzoekers en in de thuiszorg. Ze ontdekte dat samenwerken niet altijd vanzelf ging, maar wel  te beïnvloeden is. Dat er bepaalde processen een rol spelen. Die kennis wil Lia gaan delen en daarom heeft ze  ’t Lab, chemie tussen mensen opgericht. Sinds 2009 is Lia actief als ZZP-er en heeft  ze zich gespecialiseerd in het geven van training en advies op het gebied van teamsamenwerking en goede communicatie binnen organisaties en bedrijven.
Deze presentatie geeft u informatie over hoe team- en groepsprocessen besluitvorming beïnvloeden. Hierover gaat dit minisymposium bij De Lijn.

“Zorgeloos samenwerken”
Zicht op groepsprocessen: de eerste stap

Als ondernemer begin je vaak alleen. Er zijn echter situaties waarin je wilt samenwerken met een groep of team mensen om je doel te bereiken. Soms ken je die mensen uit de groep, soms niet. Om een groep mee te krijgen in een verandering, samen een bepaald doel te bereiken, een besluit te nemen, is meer nodig dan een goed vakman zijn of een enthousiast verhaal houden. Mensen die individueel heel flexibel of creatief zijn, kunnen zich in een groep “ineens” heel anders en zelfs star (gaan) gedragen. Of er worden als groep gezamenlijk besluiten genomen waar eigenlijk niemand achter staat.
Hoe dat kan?
Dat heeft te maken met diverse groepsprocessen. En dat begint al als er meer dan 3 mensen bij elkaar zijn. Maar hoe werkt dat dan en wat kun je er mee/aan doen?
In deze workshop geeft Lia praktische uitleg over een aantal van deze groepsprocessen. Door hier bewust van te worden, verbeter je het samenwerken binnen een groep of team, worden een aantal valkuilen vermeden. Dat zorgt voor het beter en sneller bereiken van je resultaat, krachtige communicatie en een prettige werksfeer.

Lia van Loo
’t Lab, chemie tussen mensen
www.lia-lab.nl
06-39853944